Kempen Kesedaran Media Sosial

Kempen kesedaran media sosial bertujuan untuk memberi pendedahan kepada umum mengenai keburukan penggunaan media sosial jika tidak dikawal.

kempen kesedaran media sosial category image